Kunstexposities tijdens Kunstdagen Wittem 2015

Het centrale thema van de expositie tijdens de Kunstdagen Wittem is Metamorfose. In de kunst is er altijd belangstelling voor de ‘verbeelding’ van een gedaanteverwisseling geweest. Titiaan interpreteerde al het verhaal van Diana en Actaeon uit boek III van Metamorphoses, geschreven door Ovidius. De 18 kunstenaars die dit jaar in de bibliotheek en de kloostertuin hun werk tentoonstellen, zijn met dit thema aan de slag gegaan en tonen hun persoonlijke visie op ‘transformatie’ in een breed scala aan kunstuitingen, zowel mythologisch, metafysisch, poëtisch, als contemporair. Metamorfose, is aldus het ‘Leitmotiv’ voor deze groepsexpositie geworden. Zoals Ovidius schreef: ‘niets blijft gelijk, maar ook niets vergaat volledig’, zo werden de kunstenaars met dit thema uitgedaagd om via een samenspel tussen kunst, cultuur en natuur, nieuwe inspiratie en uitdrukkingsvormen te zoeken. De tentoonstelling is samengesteld door Jos Solberg.

Exposanten bibliotheek

Christine Morren

In Christine Morren’s wereld wemelt het van vreemde wezens. Haar werken variëren in intensiteit, emotie en dimensies, net als haar thema’s en fantasierijke onderwerpen. In een breed scala van miniatuurportretten tot families, groepen of mythische momentopnames omvat haar oeuvre een intrigerend wereldbeeld met uitzonderlijke coherentie. Christine werkt met een abstracte eerste basis, waaruit thema en zin van het werk als vanzelf ontstaan. 

www.christinemorren.com

 

Bianca van Baast

Wie verandering wil, meent Bianca van Baast, zal op zoek moeten naar belemmerende gedachten, opvattingen en gevoelens. Zodra je inziet dat deze alleen van jouw zijn, en dus geen vaststaande feiten, creëer je ruimte voor nieuwe ziens- en werkwijzen. De metamorfose kan beperkt zijn maar elk klein verschil kan een groot effect hebben op je toekomst en op je kunst…

www.biancavanbaast.nl

 

 

 

Malène Zegers

Malène Zegers. In haar schilderijen zijn organische vormen en contouren van menselijke figuren of basisvormen te ontdekken. Als kunstenaar combineert ze abstracte en figuratieve elementen met een symbolische of spirituele ondertoon. Malène vindt haar inspiratie door over de grenzen te gaan van de zichtbare vorm, op zoek naar de essentie. Zij is door transformatie van vormen op zoek naar visualisatie van het ‘onzichtbare’.

www.malenezegers.nl

 

Cees Alfrink

Cees Alfrink werkt vanuit het eerste geschetste concept de mythologische voorstelling verder uit, waarbij het beeldend verhaal tenslotte zijn werkelijke inhoud krijgt. Onderzoekend en experimenterend op schetspapier worden de details verder uitgediept. Uiteindelijk wordt niet alleen de weergave van de gebeurtenis, maar vooral de compositie bepalend voor de transformatie naar het grafische eindresultaat.

 www.ceesalfrink.nl

 

Cynthia VandenBor

Cynthia VandenBor ’s specialiteit is het schilderen van ‘vogelvrouwen’. Deze getransformeerde half-mens half-dier figuren komen voort uit haar liefde voor sprookjes, sagen en mythen. De vogelvrouw vertegenwoordigt het dierlijke in de mens en de ogenschijnlijk menselijke trekjes in dieren. Ze zijn altijd afgebeeld op hooggehakte schoenen en dragen hun veren aan hun vingers. Hiermee beelden ze zowel vrouwelijke elegantie als vrouwelijk venijn uit.

www.vandenborpaintings.com

 

 

Mien Huijskens

Voor Mien Huijskens is schilderen een belangrijk instrument om zich te kunnen uiten. De wereld om haar heen is altijd boeiend en haar nieuwsgierigheid naar mens en natuur, andere volkeren met hun culturen, mysteries, religie of spiritualiteit, zet haar steeds weer aan de beslotenheid van het atelier te verlaten om te reizen en nieuwe indrukken op te doen. In haar werk transformeert ze soms vrouwen naar engelen of is het andersom?

www.mienhuijskens.com

 

 

Jos Solberg

Jos Solberg. Bij het zoeken naar verbeelding van inhoudelijke motieven zijn het historische wandelroutes en mythologische verhalen die hem inspireren tot abstracte beelden waarin ‘sporen van mensen’ zichtbaar worden. Essentieel daarbij is het creatief aftasten van onderliggende culturele verworvenheden en een diepe connectie met de menselijke geschiedenis. De metamorfose in de mythe wordt vertaald in een realistisch werkproces.

www.jossolberg.net

 

Exposanten 3D werk bibliotheek en kloostertuin

 Chris Gadiot

Chris Gadiot ’s werk is expressief, gebaseerd op haar visie dat het werk voor zich moet spreken. ‘What you see is what you get’ is daarbij het uitgangspunt. Haar inspiratie vindt Chris vooral in de natuur, tijdens wandelingen. Naast brons worden daarom ook natuurlijke elementen gebruikt in haar creaties. Het thema metamorfose wordt verbeeld in de transformatie van visje naar kikker, van larve naar mestkever of van mens tot as.

www.bronsart.nl

 

 Jenny Roost

Een sieraad of een beeld van Jenny Roost is in essentie een spoor van werkende handen. Handen die een fysieke beweging intuïtief vastleggen in was, klei of gips en die vervolgens getransformeerd wordt tot cold ceramic of brons. De beschouwer kan er contact mee maken door het toelaten van zijn eigen belevingswereld. In het werk van Jenny gaat het om een individuele uiting van ervaring en beleving, waarbij de mens centraal gesteld wordt, die alleen, of samen met anderen, acteert.

www.jennyroost.com

 

 Marianne Lomme

Voor Marianne Lomme is het vervaardigen van keramiek een inspirerend middel om haar impressies te verwerken. Keramische opleidingen bij diverse binnen- en buitenlandse keramisten hebben haar werk verder verfijnd. Zelf zegt ze daarover; ‘Met de zon als gids verken ik het universum, vol kleurige tableaux vivants en onvoltooide stillevens. Met keramiek, verf en was creëer ik mijn eigen avontuur en kies ik voor de ultieme uitdaging’.

www.mariannelomme.nl

 

 Geert Verstappen

Geert Verstappen. Een ideaal leven zou er uit kunnen zien als een puntgave bol, maar een leven is nooit compleet, er ontbreekt altijd wel iets’. Geert Verstappen spreekt niet alleen vanuit zijn diepste overtuiging, maar ook uit ervaring en noemt zichzelf graag een plastisch vormgever die de transformatie zoekt in vormen en de confrontatie in het experiment. Hij streeft naar een resultaat dat in eerste plaats het oog moet behagen, zonder pretentie.

www.geertverstappen.com

 

 Huub Rössel

Huub Rössel. Het lassen, snijbranden en solderen van zowel snij-afval als nieuwe metalen maken Huub Rössel tot een fantasierijk kunstenaar. Hij zegt zelf; ‘Ik vind het fascinerend om te zien wat het staal doet als ik er mee bezig ben’. ‘De kracht van het vuur kan het materiaal raken tot in de kern, waarna de vorm verandert’. Huub wil dat zijn werk een positieve uitstraling heeft, want hij is zelf optimistisch ingesteld. Levensvreugde is de basis van zijn werk.

www.huubrossel.nl

 

 

 Marie José van der Meer

De beelden van Marie-José van der Meer drukken het leven zelf uit. Ups en downs die elk mens doormaakt, treffend uitgedrukt in een bronzen beeld. De dynamiek die er inzit, vangt je blik en transformeert een abstracte vorm naar vloeiende lijnen van menselijke figuren. Marie José voelt zich in de beeldhouwkunst volledig vrij om uitdrukking te geven aan haar diepste gevoelens.

www.galeriedekleinetuin.com

 

 Inette van Wijck

Inette van Wijck combineert het fundamentele van de materie met een visueel incident en het litteraire idee. Vorm, tijd, materie en idee integreert en transformeert ze tot spannende kunstwerken. De werkelijkheid, het toeval en de verbeelding zijn eeuwige bronnen en vormen inspirerende aanleidingen voor Inette’s beeldende ontdekkingsreizen. Haar beelden zijn stollingen van enerzijds formele elementen als materiaal, vorm en kleur, en anderzijds poëtische, betekenisvolle dragers, die ons relaties van natuur en cultuur tonen.

www.inettevanwijck.nl

 

 Wilfried Jacops

Wilfried Jacops‘ kenmerkende thema’s zijn het ontstaan, de ontplooiing, de groeikracht, de groeipijn en de evolutie. In zijn vegetatieve en figuratieve motieven legt hij een metaforische betekenis en zijn in ‘taille directe’ gekapte beelden kunnen dan ook gelezen worden als één grote lofzang op de natuur, op alles wat leeft, transformeert en evolueert.

www.wilfriedjacops.be

 

 Hetty de Boer

Ze komen Hetty de Boer tegemoet. Die ene aangespoelde steen uit de rivier, het kronkelige stuk hout, aangetast en meegevoerd door de zee, het verroeste oude ijzer, schroot, restanten van de mens. Zon, zand, wind en regen lieten hun sporen erop achter en ze zijn verworden tot structuren en kleuren, door geen mens na te maken. Ze tonen aan dat niets blijvend is en dat het ‘imperfecte’ ontzettend mooi kan zijn. Hetty neemt ze mee en geeft ze een nieuw leven, voor zo lang het duurt.

www.htty.nl

 

 Bert Knippels

Bert Knippels werd altijd al gegrepen door klei als materiaal om zijn beeld-denken vorm te geven. Hij is vooral geïntrigeerd door de menselijke vorm, die dan ook steeds weer terug te zien is in zijn werk. Hij experimenteert met verschillende, vernieuwende manieren om zijn beelden af te werken, zowel met glazuren als met spuitwerk. Dit levert hem vaak verrassende resultaten op. Ook is hij werkzaam als beeldhouwer in marmer en hardsteen.

www.knippels-keramiek.nl

 

 Joshua Pennings

Als moderne smid maakt Joshua Pennings metalen sculpturen. Krachtige dieren en mythische fantasie-figuren zijn een belangrijk thema in zijn werk. Hij laat zich inspireren door het materiaal, maar het is vooral zijn ongebreidelde fantasie waaruit de sculpturen ontstaan. In zijn smidse vormt hij het koude metaal tot warme sculpturen. Bizons stampen vonken in het rond, vogels vliegen uit de hitte omhoog. Bevlogen en vooruitstrevend werkt Joshua aan zijn ‘fantastische’ sculpturen – terug naar de basis; ijzer en vuur, hamer en aambeeld.

www.joshuapennings.com