Educatie

Sinds 2004 zijn de activiteiten van de Kunstdagen Wittem uitgebreid met een programma voor de schooljeugd van de gemeente Gulpen Wittem.

Het aanbod van Kunstdagen Wittem, een podiumvoorstelling en workshop, voorziet daarmee in een behoefte, omdat het theateraanbod in het Heuvelland maar zeer beperkt is. Daarbij verhogen de fysieke afstand tot de theaters in Heerlen, Maastricht of Kerkrade, de krimp in leerlingenaantallen en hoge kosten de drempel om kennis te maken met podiumkunsten.  Van het aanbod van de Kunstdagen Wittem wordt door leerlingen van bijna alle scholen uit de gemeente gebruik gemaakt. Jaarlijks bezoeken ruim 300 leerlingen de voorstellingen.

De Kunstdagen Wittem – Educatie programmeert jaarlijks een andere vorm van podiumkunst, zodanig dat leerlingen tijdens hun (basis)schoolperiode kennis hebben kunnen maken met meerdere kunstvormen (muziek, toneel, kinderopera, beeldende kunst, dans). Samen met Kaleidoscoop Maastricht, (zij zijn penvoerder voor CMK, Cultuur met Kwaliteit) worden sinds 2018 daarbij workshops en lesbrieven en lessen op school aangeboden die leerlingen voorbereiden op voorstellingen en leren reflecteren op het gebodene. Door deze kunstzinnige oriëntatie maken kinderen kennis met en krijgen waardering voor kunstzinnige en culturele aspecten in hun leefwereld. Ze leren daarnaast zichzelf te uiten op creatieve en kunstzinnige wijze. Dit alles past binnen de kerndoelen voor de kunstzinnige oriëntatie, waarin expressie, reflectie en cultureel erfgoed centraal staan.

Dit jaar staat “Museum op zijn kop” door Studio Dondersteen op het programma.

Inhoud: Meneer B. heeft ander werk ! Hij mag de wacht houden bij de kostbare museumstukken in het Museum van de Vergeten Tijd. Vanavond is zijn eerste avond in de zaal met belangrijke voorwerpen uit de wereldgeschiedenis. Hij mag het Ei van Columbus bewaken, de Wijnkan van Odysseus, de Hoed van Buffalo Bill en de Hamer van Thor, om er maar een paar te noemen.

Op een lichte en luchtige manier met veel humor zien we Meneer B. worstelen met de tijd en zijn eigen geheugen. De voorstelling gooit alle tijden door elkaar, zowel de historische feiten als de persoonlijke herinneringen van Meneer B. Dit levert een hilarische en tegelijkertijd ontroerend beeld op van een man die volledig de weg kwijt is, maar door zijn improvisatievermogen weet te overleven

Home