Educatie

Educatie basisscholen

“Wie is ergens bang voor? Spinnen, slangen, kikkers, het donker? En wie is er bang voor monsters?”

De drie acteurs in Monsters maken voorafgaand aan deze jeugdtheatervoorstelling hun publiek duidelijk hoe eng het verhaal gaat worden. Ze zetten met behulp van figuren die kunstig uit schuimrubber zijn gesneden een geslaagde voorstelling neer, waarin monsters menselijk blijken en mensen net monsters.

Monsters balanceert prettig op de scheidslijn tussen net-echt en overduidelijk-nep; en daarmee ook op de grens tussen eigenlijk-totaal-niet-eng en best-wel-een-beetje-eng. Uiteindelijk tonen alle afzichtelijke personages ook lieve trekjes en blijken de mensen heel gemeen te kunnen zijn. De moraal van het verhaal is dan ook dat monsters net mensen zijn, maar dat mensen monsterlijk uit de hoek kunnen komen. Stof tot nadenken! Voor de leerlingen zijn er lesbrieven over “bang zijn” en het zelf maken van poppen ter voorbereiding en verwerking in de klas.

Home