Expositie

20 jaar Kunstdagen Wittem in Beeld

Sinds 2002 vinden er in de Kloosterbibliotheek van Wittem concerten plaats, worden er opera’s uitgevoerd, lezingen gehouden en educatieve activiteiten voor het onderwijs georganiseerd door de Kunstdagen Wittem. In de afgelopen twee decennia waren er dat in totaal 380! Gemiddeld ongeveer 18 per jaar.
Sinds die tijd is er fotografisch verslag gelegd door Henk Hollemans. Hij heeft uit de duizenden foto’s een kleine selectie samengesteld van ruim veertig foto’s die de aspecten van de Kunstdagen weergeven: concerten, musici, bezoekers, exposities en educatie.
Bij de samenstelling van die selectie is vooral gekeken naar de fotografische waarden, niet zozeer de documentaire, met de vraag of het een interessant, aantrekkelijk en artistiek beeld laat zien van het betreffende gebeuren.
Alle foto’s zijn ongeposeerd, uit het (podium) leven gegrepen. En er is gewerkt met het bestaande (soms beperkte) licht. In de loop van de jaren is er gebruik gemaakt van diverse digitale Nikoncamera’s. Op dit moment is het een systeemcamera van Sony, waarmee tevens hoge kwaliteit filmopnames mogelijk zijn. Om de foto’s zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen is er gekozen geen titels, namen en jaartallen in beeld te brengen.
Enkele groot formaat foto’s zijn tijdens de Kunstdagen in september a.s. te zien in de bibliotheek en de complete selectie is op klein formaat tentoongesteld met bijschriften in de vitrines van de Kloosterbibliotheek achter in de zaal. Bekijk hier de digitale selectie:

Home