Vrienden

Vrienden Stichting Kunstdagen Wittem

Beste Vrienden van de Kunstdagen Wittem
U bent al geruime tijd Vriend van de Kunstdagen Wittem. Deze uiting van sympathie voor ons festival waarderen wij zeer! Het is fijn te ervaren dat de Kunstdagen Wittem zich gesteund weten door een vaste en geïnteresseerde achterban. Deze steun is niet alleen in financieel opzicht zeer belangrijk, doch ook in moreel opzicht. Wij zouden het uitermate op prijs stellen als u ook in 2024 Vriend van de Kunstdagen blijft.

Als u nog geen vriend bent en graag meer wilt betekenen voor de Kunstdagen Wittem, dan kunt U ook Vriend van de Kunstdagen Wittem worden. Wij zouden u daar zeer erkentelijk voor zijn! Samen vormen de Vrienden van de Kunstdagen Wittem een belangrijke sponsor en leggen daarmee de basis voor het jaarlijks festival.

Wij hopen u snel weer te verwelkomen in Wittem!

Het lidmaatschap

De Vriendenbijdrage voor 2024 is € 25 per persoon.

Het Vriendenpakket omvat in 2024

• een gereserveerde plaats bij reservering vooraf;
• organisatie van een kunstexcursie in de euregio;

Aanmelden

U kunt zich per mail of telefonisch opgeven: Els Sliepen, secretaris
info@kunstdagenwittem.nl  0433614634.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL56 INGB0004353924 t.n.v. Kunstfonds Wittem o.v.v.:
Vriend SKW 2024 € 25,– per persoon.

Excursie 2022 Vrienden Kunstdagen Wittem

Excursie 2019 Vrienden Kunstdagen Wittem

Excursie 2018 Vrienden Kunstdagen Wittem

Excursie 2017 Vrienden Kunstdagen Wittem

Excursie 2016 Vrienden Kunstdagen Wittem

Home