Vrienden

Vrienden Stichting Kunstdagen Wittem

Het is fijn te ervaren dat de Kunstdagen Wittem zich gesteund weten door een vaste en geïnteresseerde achterban. Deze steun is niet alleen in financieel opzicht zeer belangrijk, doch ook in moreel opzicht.
Wilt u dus graag meer betekenen voor de Kunstdagen Wittem, dan kunt U ook Vriend van de Kunstdagen Wittem worden. Wij zouden u daar zeer erkentelijk voor zijn! Samen vormen de Vrienden van de Kunstdagen Wittem een belangrijke sponsor en leggen daarmee de basis voor het jaarlijks festival.

Het lidmaatschap

De Vriendenbijdrage voor 2020 is € 25 per persoon.
Na ontvangst van uw vriendenbijdrage ontvangt u de “Vriendenpas 2020”.

Het Vriendenpakket omvat in 2020

• een gereserveerde plaats bij reservering vooraf;
• toezending programmafolder;
• organisatie van een kunstexcursie in de euregio;

Aanmelden

U kunt zich per mail of telefonisch opgeven: Els Sliepen, secretaris
secretariaat@kunstdagenwittem.nl  0433614634.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL56 INGB0004353924 t.n.v. Kunstfonds Wittem o.v.v.:
Vriend SKW 2020 € 25,– per persoon.

Excursie 2019 Vrienden Kunstdagen Wittem

Excursie 2018 Vrienden Kunstdagen Wittem

Excursie 2017 Vrienden Kunstdagen Wittem

Excursie 2016 Vrienden Kunstdagen Wittem

Home