Nabeschouwing Quarantaine Musicale

Dames en heren, Vrienden van de Kunstdagen,

Het minifestival Qurantaine Musicale zit erop. We waren getuigen van 4 heel bijzondere en verrassende concerten, die ons in deze tijd van beperking en soms eenzaamheid weer even bij elkaar bracht om samen te genieten van de muziek en elkaars gezelschap. “Hoe is het?” “Hoe ben jij de afgelopen tijd doorgekomen?” God, leuk dat ik je weer zie”. “Wat is het alweer lang geleden hè? Etc, etc Hoorde je regelmatig elke zaterdagmiddag. We waren weer even samen, even iets anders, even genieten van fraaie concerten in de fraaie bibliotheek bij de Kunstdagen Wittem.

En dat er een behoefte was om graag hier naar toe te komen bleek wel uit het feit dat 3 van de 4 concerten vrij snel uitverkocht waren. 60 plaatsen was de Quarantaine, anderhalve meter limiet.

Aanvankelijk waren we wat huiverig hoe het logistiek zou lopen, maar met uw medewerking en begrip is dat uitstekend gegaan. Persoonlijk omgeroepen worden en naar je plaats gebracht worden is normaal weggelegd voor heel hoog geplaatseten bij een heel deftig concert of diner. Maar hier in Wittem paste het wonderwel. Ik wil alle gasten daarom ook bedanken voor hun medewerking en begrip. Daarmee heeft ook u meegewerkt aan het slagen van het minifestival.

Wat ook opviel is dat de Vrienden van de Kunstdagen elk concert ruim vertegenwoordigd waren met meer dan de helft van het aantal bezoekers. Daarmee bevestigt u als vriend van de Kunstdagen uw betrokkenheid en houdt u daarmee ons initiatief hier in Wittem in stand. Ook daarvoor dank.

Ook dank aan secretaris Els voor het voorbereidende werk voor de reserveringen en de daarbij behorende administratie. Puzzelen op het maximale aantal, spontane extra aanmeldingen en ook weer afmeldingen.

Dank aan Bart als zaalcoordinator met het ontvangen en begeleiden van de artiesten tijdens de voorstellingen.

En dank aan Fred, Jaap en Frans als publieksbegeleiders en placeurs.

Hoe nu verder?

Zoals ik al bij het eerste concert vertelde is de financiering van diverse sponsoren en subsidienten beschikbaar tot juli 2020 en kunnen we in de komende maanden os voorgenomen september programma gefaseerd uitvoeren. Het ligt in de bedoeling in die tijd tot juli 21 bijvoorbeeld 1x per maand een concert te organiseren. Om u daarmee een plezier te doen, maar ook de cultuursector, die het heel zwaar heeft een helpende hand te bieden. Het fonds van de podiumkunsten die ons ook extra ondersteunen verwoorden het als volgt:
om de programmering van voorstellingen en concerten weer op gang te brengen en om dat via de podia een weg te laten vinden naar een zo groot mogelijk en passend publiek.

Ik denk dat we daarmee kunnen zeggen dat door die financiële steun het mes aan meerdere kanten snijdt.
Voor ons als organisatie, voor u als publiek en voor de vele musici en artiesten die op dit moment nauwelijks werk en inkomsten hebben.

We zullen u van onze plannen voor de komende tijd op de hoogte houden.

Een niet onbelangrijke aantekening daarbij is, dat we hopen dat het hier wat de Corona betreft in Limburg rustig blijft en in de net genoemde richting verder kunnen gaan. Het zou echt zonde zijn als we weer terug in het hok moeten.

Laten we positief blijven en de wens uitspreken dat we elkaar hier binnen niet al te lange tijd weer kunnen begroeten bij een tweede muzikale golf.

Heel erg bedank en heel graag tot ziens en blijf vooral gezond!
Dank u wel.

Home