Over de Kunstdagen

Kunstdagen Wittem is een festival in de historische en monumentale Kloosterbibliotheek van Wittem, in het Limburgse Heuvelland. Eén van de mooiste kleine concertzalen van Nederland. Jaarlijks in de maand september zijn er concerten, literatuur, beeldende kunst, educatieve projecten, lezingen.

Inleiding
In de afgelopen 33 jaar hebben de Kunstdagen zich van uitsluitend Kamermuziek in het parochiehuis te Epen ontwikkeld naar een zeer gevarieerd programma-aanbod voor jong en oud in de kloosterbibliotheek te Wittem. Hoge nationale en internationale kwaliteit staan nog steeds voorop. Onder de vele musici die optraden vinden we namen als Emmy Verhey, Amsterdam Synfonietta, Gebroeders Jussen en het Matangi Quartett. Als schrijvers werden oa. Jan Terlouw, Bernlef, Brijs en Thomése ontvangen. Het festival heeft zijn bestaansrecht inmiddels bewezen en heeft zich een plaats veroverd als erkend podium. De koppeling met een beeldende kunstexpositie is nooit meer losgelaten. (We zien o.a. grote namen als Jan de Beus, Marc Mulders en Felix Droese)

Doel
Tijdens het festival neemt een gevarieerde doelgroep kennis van de (Limburgse) cultuuruitingen op het gebied van klassieke en hedendaagse kamermuziek, beeldende kunst, opera, literatuur en cultureel erfgoed.

Statuten: Het bevorderen van de belangstelling voor kunstuitingen in de verscheidene vormen,alles genomen in de meest uitgebreide zin van het woord, door het organiseren van concerten,uitvoeringen, exposities, luister- en gespreksbijeenkomsten, reizen en andere evenementen welke zijn gericht op de belangstelling voor de kunst in het algemeen.

Te bereiken door middel van:

 • Het aanbieden van een brede, gespreide en geïntegreerde programmering;
 • Het realiseren van een bovenregionale uitstraling;
 • Het organiseren van concerten op locatie;
 • Het aanbieden van toeristische arrangementen bij Heuvellandhotels met overnachting, cultuurhistorische wandeling, bezoek expositie en een concert, ter bevordering van het cultuurtoerisme in het Heuvelland.
 • Het bieden van meer inhoud en diepgang tijdens de Kunstdagen d.m.v. flankerende lezingen Het verzorgen van een aanvullende kunstzinnige opvoeding aan de jeugd van het Heuvelland(basis en voortgezet onderwijs) d.m.v. specifieke educatieve activiteiten.

Samenwerking
1. Gerardusstichting Klooster Wittem(algehele coördinatie en ondersteuning)
2. Academie Beeldende Kunst Maastricht (uitvoerende kunstenaars en begeleiding educatieve
projecten)
3. Conservatorium Maastricht (deelname jonge uitvoerende musici,educatie)
4. Toneelacademie Maastricht (educatie en uitvoeringen)
5. Open Monumenten dag 2013(rondleidingen)
6. Rotary Gulpen Vaals(filmvoorstelling tbv goede doelen)
7. Charles Hennen Concours, Heerlen (deelname winnaars)
8. VVV Zuid Limburg (PR ondersteuning, website, mailing, folderverspreiding)
9. Hedgehouse Wylre (Kunstroute)
10. Basisscholen Gulpen Wittem (educatieve projecten)
11. Sophianum College, Gulpen-Nyswiller (voorstellingen, workshops, educatieve projecten en CKV
lessen)
12. Openbare Bibliotheek Gulpen (inleidingen –lezingen-workshops)
13. Oostwegel groep(arrangementen)
14. DSM (kunstcollectie)
15. Limburgse organisaties voor mensen met een beperking(onbekend muzikaal talent, maatschappelijke integratie)
16. Hotel Brull Mechelen( cultuurarrangementen)
17. Gerardushoeve Epen(cultuurhistorische wandelingen)
18. Deutsch-Niederländische Gesellschaft (grensoverschrijdende cultuurprogrammering)
19. Bonnefantenmuseum Maastricht(in voorbereiding)
20.Collectors House Heerlen(in voorbereiding)
21. Orlando Festival Kerkrade
22. Parc Imstenrade Heerlen

Kenmerken van de Kunstdagen Wittem
Het project is vernieuwend door verregaande integratie van diverse kunstuitingen en educatie.
Het project, met een sterke programmering, schept een bruisend cultureel klimaat in een regio waar veel toeristische activiteiten zijn en de infrastructuur voor cultuur beperkt is.
Het project heeft een voorbeeldfunctie voor vergelijkbare organisaties en regio’s.
Het project heeft grote aantrekkingskracht op doelgroepen uit geheel Limburg en de aangrenzende regio’s in België en Duitsland en een substantieel percentage toeristen uit de rest van Nederland.
Er zijn maar liefst 22 andere partijen betrokken bij dit project( zie Samenwerking).
Het project biedt ruimte aan jonge startende kunstenaars.
Het project wordt uitgevoerd op diverse podia in het Heuvelland.
Het project maakt jong talent uit Limburg zichtbaar.
Het project richt zich nadrukkelijk op het werven van nieuw publiek inclusief jongeren.
Het project brengt d.m.v. cultuurhistorische arrangementen, cultuur, erfgoed en natuur bij elkaar.
Het project biedt deelnemers de kans veelzijdig te genieten van het gebodene  en door de gekoppelde lezingen , inleidingen en rondleidingen er meer diepgang en intensiteit aan te ontlenen.

Mensen met een beperking
In 2007 zijn de Kunstdagen gestart met het programmeren van een voorstelling door mensen met een(verstandelijke beperking) vanuit de Stichting Radar uit Maastricht. Er was voor een uitverkochte zaal een muziekoptreden(zang en orkest) met liedjes van eigen hand. Daarnaast het optreden van een toneelgroep eveneens met veel gepeelde situaties uit het eigen leven. De reacties waren zeer positief. In 2008 was er een optreden met cliënten van de Stichting Gehandicapten Limburg(SGL).Op het programma stonden muziek, zang, spel, (rolstoel)dans etc. Een jaar later traden mensen op met een visuele handicap via de organisatie Cardo. Een speciale jubileumvoorstelling voor alle groepen(ook meervoudig gehandicapten) met een beperking.
De kunstdagen Wittem willen enerzijds een podium bieden aan deze doelgroepen en anderzijds de maatschappelijke integratie en acceptatie bevorderen van mensen met een beperking.

Ambities
De Stichting Kunstdagen Wittem wil in het agrarische en toeristische gebied van het Heuvelland Zuid Limburg, klassieke en hedendaagse kamermuziek, opera, beeldende kunst, literatuur en het rijke culturele erfgoed van Limburg samen brengen en in de eigen regio laagdrempelig toegankelijk maken voor de bewoners, toeristen, Euregio groepen (België, Duitsland) en de (school)jeugd.
Naast het reguliere programma met klassieke en hedendaagse Kamermuziek, wordt er voortdurend aandacht besteed aan literatuur ,lezingen naar aanleiding van en/of gecombineerd met muziekuitvoeringen en de tentoonstelling beeldende kunst. De educatie aan de basisscholen is een jaarlijks terugkerende activiteit, waarmee elk jaar rond 300 leerlingen worden bereikt met activiteiten op het gebied van beeldend vormen, muziek, dans en opera.

Doelgroepen
De Kunstdagen Wittem richten zich op:

 • Toeristen verblijvend in het Heuvelland,
 • Bewoners uit de (Eur)regio,
 • Vrienden van de Kunstdagen Wittem,
 • Muziekliefhebbers uit de provincie,
 • Kunstminnaars uit Limburg,
 • Hotelgasten Heuvelland,
 • Literaire leesclubs uit Limburg .
 • Tevens specifieke doelgroepen als:
 • Senioren,
 • Vrienden van musea (Maastricht, Heerlen, Sittard, Roermond,Venlo)
 • Vrienden van klassieke muziek (LSO, Ad Mosam),
 • Studenten muziekscholen, conservatoria, dansopleiding en academie beeldende kunst, basisschoolleerlingen, leerlingen voortgezet onderwijs en hun ouders.

Bezoekersaantal
Per jaar bezoeken ongeveer 4000 mensen de Kunstdagen in Wittem.Dat zijn concertbezoekers, bezoekers aan de exposities en de leerlingen bij de educatieve activiteiten.

Home