Wandeling 75 jr. Bevrijding

Herdenkingswandeling 75 jaar Bevrijding

Zaterdag 14 | 09 | 10:00u – 15:00u
€ 25

Bestellen

Herdenkingswandeling 75 jaar Bevrijding  

Dit jaar vanuit het meest zuidelijke puntje van ons land: het dorp Mesch, dat op 12 september 1944 als eerste Nederlandse gemeente werd bevrijd.

Aanvang om 10.00 uur bij café ‘t Piepke, Kerkplein in Mesch-Eijsden met koffie en vlaai. De wandeling start om 10.30 uur. Het is een grensoverschrijdende wandeling vanuit Mesch van ongeveer 7 km. De wandeling voert ons over veld- en holle wegen. We passeren de riviertjes de Voer en de Berwinne en de oude grensovergang Withuis, de plek waar keizer Wilhelm II naar Nederland is gevlucht. Ook komen we op de plek waar de eerste geallieerde strijders van de Old Hickory op 12 september 1944 voet zetten op Nederlandse bodem.

We lopen langs de Meschermolen, één van de zes watermolens op Nederlands grondgebied die gebruik maakten van de Voer. In de verte ligt het Spaanse Fort Navagne en later horen we de geschiedenis van kasteel Eijsden uit 1636.

Terug in Mesch is het tijd voor de lunch. Daarna is er een bevrijdingsconcert in de tent op de markt van Mesch door Michelle Powell (piano) en Agris Hartmanis (bas-bariton). Zij brengen naast (soldaten)liederen uit de Tweede Wereldoorlog uit Amerika en Canada de vier Walt Whitman-liederen van Kurt Weill.

  1. Oh Captain! My Captain!
  2. Dirge for Two Veterans
  3. Beat! Beat! Drums!
  4. Come Up From The Fields, Father

Einde bevrijdingswandeling om 15.00 uur. U kunt daarna op eigen gelegenheid nog de bevrijdingsmarkt in Mesch bezoeken. De wandeling en het programma zijn mogelijk gemaakt door de Gemeente Eijsden-Margraten.

Mesch en de beide Wereldoorlogen

Tijdens de Eerste Wereldoorlog kreeg Mesch te maken met de beruchte Doodendraad: een elektrisch hek dat de Duitsers in 1915 tussen de plaatsen Vaals en Breskens aan de kust maakten om vluchtelingen en deserteurs uit België en Duitsland naar het neutrale Nederland tegen te houden. Doordat veel mensen nog onbekend waren met elektriciteit vielen er honderden doden. In het bos op de grens tussen Teuven en Epen is een monument te vinden voor de slachtoffers.

Op de spoorlijn hier kwam op 10 november 1918 de trein van de Duitse keizer Wilhelm II voorbij.
Op het Stationsplein staat een informatiebord. Na overleg met de regering en Wilhelmina kreeg hij asiel in Nederland en bleef daar nog 21 jaar als balling wonen te Amerongen en later op slot Doorn.
Hij overleed daar in 1941 en werd bijgezet in een klein mausoleum, zonder ooit terecht te hebben gestaan voor zijn misdaden. Op 12 september 1944 was Mesch het eerste dorp in Nederland dat in de Tweede Wereldoorlog werd bevrijd door de Amerikanen. Het noorden van Limburg was pas op 3 maart 1945 helemaal bevrijd. Drie maanden na de landing door de geallieerden in Normandië kwamen de Amerikanen bij Mesch aan de grens. Om het café van de familie Van Hoven aan de weg van Mesch naar
’s-Gravenvoeren, waar de laatste Duitsers zaten, is nog flink gevochten. Binnen werden gewonde Duitsers verzorgd. Samen met de dorpsschool vormde het café de enige bebouwing langs deze weg. Hoofdonderwijzer Sjef Warnier begroette de bevrijders als eerste. Hier staat ook het bevrijdingsmonument van Mesch.

www.nederlandscultuurlandschap.nl

Programma 2019